Метою курсу є надання студентам базових знань з принципів роботи основних функціональних елементів комп’ютерних інформаційних систем, принципів їх побудови та програмного управління.