Модулі (секції) курсу

 • Загальне

  Швець Ю.О.


  Автор курсу: Швець Юлій Олександрович - к.ф.-м.н., доцент

  Метою курсу є надання його учасникам навичок створення електронних курсів в середовищі системи управління навчанням Moodle, їх використання та застосування у навчальному процесі.

  Основою тренінгу є реальна практична робота зі створенню власного електронного курсу в середовищі Moodle.


  Знання небагатьох принципів звільняє від знання багатьох фактів. Р. Декарт

 • М 01. Знайомство з системою управління навчанням Moodle

  Метою модуля є

  • засвоєння принципів роботи у навчальному середовищі Moodle;
  • налаштування параметрів власного робочого простору.
  Книги: 3Завдання: 1
 • М 02. Проектування електронного курсу

  Метою модуля є засвоєння учасниками курсу базових принципів проектування електронного (дистанційного) курсу.

  Завданням модуля є розробка проекту фрагменту власного електронного курсу з урахуванням вимог платформи Moodle.

  URL-адреса: 1Завдання: 1Форум: 1
 • М 03. Замовлення та налагодження електронного курсу

  Метою модуля є засвоєння учасниками курсу принципів ініціювання та налагодження базових налаштувань електронного курсу платформи Moodle.

  Завданням модуля є створення макету власного електронного курсу на платформі Moodle.

  Завдання: 1
 • М 04. Інформаційні ресурси електронного курсу

  Метою модуля є засвоєння принципів додавання до електронного курсу платформи Moodle інформаційних навчальних ресурсів та принципів їх створення.

  Завданням модуля є отримання навичок наповнення секцій власного електронного курсу інформаційними навчальними матеріалами (модулями без зворотнього зв'язку).

  URL-адреса: 1Книга: 1Заняття: 1Завдання: 1
 • М 05. Система оцінювання електронного курсу

  Метою модуля є знайомство з системою оцінювання програмного комплексу Moodle.

  Завданням модуля є отримання навичок налаштування основних елементів системи оцінювання власного електронного курсу.

  Книга: 1Завдання: 1
 • М 06. Завдання навчальної діяльності електронного курсу

  Метою модуля є засвоєння принципів додавання та налагодження модулів діяльності ЗАВДАННЯ електронного курсу платформи Moodle.

  Завданням модуля є отримання навичок додавання до власного електронного курсу модулів діяльності ЗАВДАННЯ.

  URL-адреса: 1Книга: 1Завдання: 4
 • М 07. Система тестування електронного курсу

  Метою модуля є знайомство з системою тестування програмного комплексу Moodle.

  Завданням модуля є отримання практичних навичок:

  • формування банку тестових завдань власного електронного курсу;
  • встановлення та налаштування модуля діяльності ТЕСТ.
  Книга: 1Завдання: 2Тест: 1
 • М 09. Практика використання електронного курсу

  Метою модуля є отримання навичок управління проведенням навчальних занять за допомогою електронного курсу комплексу Moodle.

  Завданням модуля є отримання практичних навичок:

  • зарахування та відрахування користувачів системи до власного електронного курсу;
  • оцінювання результатів навчальної роботи учасників електронного курсу;
  • готування документів звітності про діяльність учасників курсу та її результати.


  Книги: 2Завдання: 2
 • Підсумки

  Шановні учасники тренінгу!

  Ви завершуєте знайомство з системою управління навчанням Moodle і основними діями зі створення та використання електронних курсів цієї системи. Є надія, що Ви, не зважаючи на складності, відчули можливості системи і будете використовувати її у своїй професійній діяльності.

  По завершенню терміну навчання Ви будете відраховані з курсу, але курс залишається доступним для вас у гостьовому режимі. Ви можете використовувати його як довідник або керівництво до власних дій.

  Зворотний зв’язок: 1